Базова англійська

Курс загальної англійської мови спрямований на розвиток всіх мовних складових, а саме:

  • мовлення (speaking) – здатність висловлювати думки та емоції справжньою живою мовою;
  • аудіювання (listening) – можливість сприймати та розуміти мову на слух;
  • читання (reading) – здатність розуміти, усвідомлювати та запам‘ятовувати тексти та усні повідомлення;
  • письмо (writing) – спроможність переносити думки на папір англійською мовою, вести неформальне та офіційне листування;
  • користування мовою (use of English) – знання та використання граматики та конструкцій в англійській мові.

Групи формуються за рівнями: Beginner, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate, Advanced.

Таблиця відповідності рівнів Common European Framework of Reference Introduction (CEFR)

CEFR

Детальна карта відповідності CEFR

Відповідно до вимог міністерства освіти і науки для отримання звання доцента чи професора потрібно володіти англійською мовою на рівні Upper-Intermediate , або B2 за CEFR.

Кожен рівень триває 5 місяців і розрахований на 80 академічних години аудиторних занять і 50 годин самостійної роботи. Разом 130 годин.

Заняття проводять досвідчені педагоги з використанням мультимедійних засобів і авторських методик навчання.
Ми пояснюємо і вчимо, а не сидимо за столом невідриваючи голови від книги викладача з правильними відповідями.

Слухачі курсів додатково безкоштовно забезпечуються методичною підтримкою через сайт – це навчально-методичні матеріали, електронні книги і словники, он-лайн відео і аудіо матеріали, навчальні комп’ютерні програми та ін.

Навчальні програми

Beginner

Elementary

Pre-intermediate

Intermediate

Upper-intermediate

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory