Іноземна при вступі в магістратуру

Альт текст

Всім випускникам бакалаврату, що бажають продовжити навчання на магістра , необхідно скласти вступний іспит з іноземної мови.

Починаючи з 2012 року іспит з іноземної мови буде оцінюватись за 100 бальною шкалою і сумуватиметься до середнього балу додатку до диплома бакалавра та балу за фахове випробування !!

У попередні роки потрібно було набрати мінімальний прохідний бал (24) з іноземної мови, щоб отримати “зараховано”.

Звертаємо вашу увагу, що Законом України “Про вищу освіту”, схваленим КМ України 3 грудня 2012 року  ліквідовано навчальний рівень спеціаліста, але збільшено кількість місць на магістра.

Прийом заяв і документів , фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття ОКР магістра в ІФНТУНГ проводиться в такі строки:

Етапи вступу

Денна форма навчання

Навчання без відриву від
виробництва

Терміни подачі заяв 2-21 липня 2012 2-27липня 2012
Фахові випробовування та іспит з іноземної мови 23-27 липня 2012 28 липня -1 серпня 2012 р
Оприлюднення рейтингового списку не пізніше 12 години 28 липня 2012 року не пізніше 12 години 2 серпня 2012 року
Терміни зарахування
вступників
за державним замовленням не пізніше 02 серпня 2012 року за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 25 серпня 2012
року
за державним замовленням не пізніше 07 серпня 2012 року за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 15 серпня 2012
року
 
Порядок конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ОКР магістра наступний: особи, які здобули ОКР бакалавра (спеціаліста) за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) і отримали диплом бакалавра (спеціаліста) встановленого взірця, незалежно від джерел фінансування, року та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі згідно з отриманим конкурсним балом.
До участі у конкурсному відборі при прийомі на навчання для здобуття ОКР магістра допускаються особи, які склали державні екзамени чи захистили дипломний проект (роботу) з оцінками “відмінно” або “добре” і мають середній бал за додатком до диплому не нижче 4.00 без округлення.
Конкурсний бал формується шляхом додавання:
1. Середнього балу додатка до диплома бакалавра (для осіб, які вступають на базі здобутого ОКР спеціаліста, середній бал визначається за додатком до диплому спеціаліста). При обрахунку середнього бала враховуються усі оцінки, виставлені в додатку до диплома.
2. Результату фахового випробування.
3. Результату вступного випробування з іноземної мови (при вступі на навчання за ОПП магістра).
Також до конкурсного балу вступників на навчання для здобуття ОКР магістра додається додатковий бал, який нараховується за фактом виконання
виду роботи, наведеної у таблиці.

Навчальні та наукові досягнення


Бали
Диплом переможця або призера міжнародної студентської олімпіади з фаху; диплом переможця або призера всеукраїнської студентської олімпіади МОНМС України з фаху; опублікована стаття (доповідь) у закордонних фахових наукових журналах і збірках наукових
праць; отримання закордонного патенту

1,5

Диплом переможця або призера конкурсу наукових студентських робіт МОНМС України з фаху; опублікована стаття у виданні, внесеному у Перелік наукових фахових видань України; отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на
закордонне патентування

1

Участь у фаховій міжнародній або всеукраїнській науковій конференції (враховується за наявності опублікованих тез доповіді); диплом учасника міжнародного професійного конкурсу студентських проектів з фаху; прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на
об’єкт інтелектуальної власності

0,5

І шо ми сидимо ???  Майбутні магістри ще можуть підвищити свій рівень у нас на курсах протягом 2012/2013 навчального року. Швиденько беремо в руки телефон і записуємось на курси ))) .

 

Ви можете залишити коментар, чи трекбек з вашого власного сайту.

Залишіть коментар

Powered by WordPress | Designed by: WordPress Themes | Thanks to best wordpress themes, Find WordPress Themes and Themes Directory